Veealused fotod ja videod.

Meilt on võimalik tellida drooni veealusteks vaatlusteks,võimalik on uurida veekogu põhja,taimestikku ja kalastikku samuti vaadelda vee all asuvaid esemeid.Vaatluste tulemused saab salvestada fotode või videodena arvutisse või mälukaardile.

Vaatlusi on võimalik teostada,kas kaldalt või mõnest veesõidukist,maksimaalne sügavus ca 25 m.